Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o uzavření nové smlouvy o správě a vedení účetnictví

29. 11. 2009

Oznámení

 

Na základě souhlasu vlastníků 17 bytových jednotek, s 97% vlastnického podílu na společných prostorách domu, rozhodl dne 27. 11. 2009 výbor Společenství pro dům čp. 2435 o uzavření nové smlouvy o zajišťování správy společných prostor v domě a vedení účetnictví pro naše společenství vlastníků jednotek se současným správcem, kterým je BYTservis – služby, spol. s r.o, Karviná.

Nová smlouva nahradila dosavadní dvě smlouvy:

-       Smlouvu o zajišťování správy společných prostor v domě. Pro tento rok je měsíční správní poplatek na jednu bytovou jednotku 181,- Kč a je hrazen z prostředků fondu oprav.

-       Smlouvu o vedení účetnictví. Poplatek za vedení účetnictví je 7 614,- Kč za celé společenství za rok a je také hrazen z fondu oprav.

V nové smlouvě je komplexně řešena správa domu, tj., zajištění služeb spojených s užíváním bytů, zajištění oprav a údržby společných částí domu a vedení účetnictví. Správní poplatek je 150,- Kč na každou bytovou jednotku za měsíc. Úhrada za celé společenství bude nadále prováděna z prostředků ve fondu oprav.

Nová SMLOUVA č. 132/2009 o zajišťování správy společných prostor v domě a o vedení účetnictví byla uzavřena 27. listopadu 2009 a začne platit 1. ledna 2010. Dosavadní smlouvy přestanou platit dne 31. prosince 2009.

 

Za výbor Společenství pro dům čp. 2435

Jaroslav Hlaváček, předseda výboru